አምባገነኖቹና ኣዋጃቸው “ኢሳትና ኦ.ኤም.ኤን ሲያይ የተገኘ ይታሰራል” በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የተከለከሉ ነገሮች ተፈፅመው ሲገኙ ስለሚወዱ እርምጃዎች

አምባገነኖቹና ኣዋጃቸው “ኢሳትና ኦ.ኤም.ኤን ሲያይ የተገኘ ይታሰራል” በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የተከለከሉ ነገሮች ተፈፅመው ሲገኙ ስለሚወዱ እርምጃዎች

እርምጃ ለመውሰድ ስልጣን ስላለው ሰው በተደነገገበት የመመሪያው ክፍል፤ የህግ አስከባሪዎች የመመሪያውን ድንጋጌ ተላልፈው በተገኙ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ላይ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን እርምጃዎች መውሰድ እንደሚችሉ …

አምባገነኖቹና ኣዋጃቸው “ኢሳትና ኦ.ኤም.ኤን ሲያይ የተገኘ ይታሰራል” በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የተከለከሉ ነገሮች ተፈፅመው ሲገኙ ስለሚወዱ እርምጃዎች