Comment on ጠ/ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣናቸው እንዲነሱ የእንግሊዝ የደህንነት ባለስልጣናት መጠየቃቸው ተሰማ by Alem

ወያኔ የሚያስወራው ወሬ ነው ብላችሁ እንኳ ትንሽ አለመጠርጠራችሁ ይገርማል!

Comment on ጠ/ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣናቸው እንዲነሱ የእንግሊዝ የደህንነት ባለስልጣናት መጠየቃቸው ተሰማ by Alem