በመተማ፣ ቋራና አርማጭሆ አካባቢዎች ጥቂት በገንዘብ የተገዙ ባንዳዎች ለአማራው ተጋድሎ ከፍተኛ እንቅፋት እየሆኑ ይገኛል፡፡ …የሚከተሉት 9 ባንዳዎች በሕወሓት ሰዎች በገንዘብ በመደለል ከአማራው ሕዝብ በተቃራኒ የተሰለፉ የመተማ ገንዳ ውኃ (ሸኽዲ) ከተማ…